Aktualności, Ryki

Najniebezpieczniejsze miejsca w gminie Ryki

Opublikowano 10 kwietnia 2018, autor:

7 przestępstw więcej w 2017 roku odnotowali policjanci na terenie gminy Ryki w porównaniu do roku poprzedniego. Najwięcej było włamań z kradzieżą

Choć włamań było najwięcej, to i tak było ich mniej niż w 2016 roku, ale tylko o jedno zdarzenie. Policja podkreśla, że stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy utrzymał się na zbliżonym poziomie do roku 2016. W sumie doszło do 61 przestępstw. Rok wcześniej było ich 54. Policjanci odnotowali spadek kradzieży z włamaniem z 25 do 24 przypadków. Mniej było też rozbojów i wymuszeń rozbójniczych. Ich liczba spadła z 3 do 1. Wzrosła za to kradzież bez włamania z 22 do 23 przypadków. W 2017 roku na policje zgłoszono też 3 bójki i pobicia, gdy rok wcześniej nie było takich zgłoszeń. Z 3 do 4 wzrosła liczba uszkodzeń ciała oraz z 1 do 6 uszkodzeń mienia.

11 minut do celu

W 2017 roku odnotowano 2121 interwencji na terenie miasta i 924 na terenie wiejskim. Ogółem policjanci przeprowadzili 168 interwencji domowych w samych Rykach i 171 takich interwencji poza miastem.

Istotnym elementem odzwierciedlającym pracę policjantów jest czas reakcji na zdarzenie. To czas jaki mija od chwili zgłoszenia, do czasu pojawienia się mundurowych na miejscu zdarzenia. Średni czas w interwencjach pilnych wyniósł 8 minut i 39 sekund, natomiast w zwykłych 11 minut i 1 sekunda. Miejsca o wysokim stopniu zagrożenia Rykach to: Rynek Stary i przyległe ulice, rejon placówek handlowych przy ul. Poniatowskiego, targowisko przy ul. Janiszewskiej i Łukowskiej, park miejski przy ul. Warszawskiej i teren wokół stawu Skalskiego.

 

Mieszkańcy współpracują

Wciąż nowym narzędziem do zwalczania zachowań wykraczających poza prawo jest Krajowa Mapa Zagrożeń. To sami mieszkańcy anonimowo korzystając z aplikacji internetowej wskazują miejsca na terenie miasta i gminy, które ich zdaniem są zagrożone. Policjanci mają 5 dni na zweryfikowanie takiego zagrożenia. W 2017 roku mieszkańcy wskazali 427 takich zagrożeń na terenie gminy. Najczęściej dotyczyły one przekraczania dozwolonej prędkości (134), nieprawidłowego parkowania (84), spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (58), niewłaściwej infrastruktury drogowej (57), żebractwa (19), nieprawidłowego oznakowania ulicy (17), wandalizmu (12), miejsc grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją (11), złej organizacji ruchu (11), nielegalne rajdy samochodowe (5), znęcanie się nad zwierzętami (4).

Kryminalni górą

„Nieuczciwy agent”

To jedna z ciekawszych spraw prowadzonych przez kryminalnych z Ryk w ub.r. R.K. – agent ubezpieczeniowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy opłacaniu składek na ubezpieczenie OC pojazdów. Podejrzanemu przedstawiono łącznie 34 zarzuty gospodarcze.

 

„Podstawieni kredytobiorcy”

W czerwcu kryminalni zatrzymali na gorącym uczynku w Rykach trzy osoby podejrzane o wyłudzenia kredytów na podstawie sfałszowanych dokumentów. Na czele stał mieszkaniec Warszawy, który wyszukiwał osoby bezdomne, po czym osoby te za pomocą sfałszowanej przez niego dokumentacji występowały o kredyt. Całą pule pieniędzy zgarniał „organizator”. Sprawcy poruszali się po niewielkich miejscowościach. Policjantom udało się odzyskać 30 tys. zł.

 

„Recydywista

We wrześniu kryminalni z Ryk na podstawie materiałów operacyjnych zatrzymali R.J., który zajmował się działalnością przestępczą, z której uczynił sobie stałe źródło dochodu. W wyniku śledztwa mężczyźnie przedstawiono 9 zarzutów m.in. nielegalnego posiadania broni, kradzieży elementów z „Zajazdu nad Wieprzem”, posiadania środków odurzających, kradzieży z włamaniem do magazynu w Stężycy, kradzież energii elektrycznej, kierowania pojazdem pomimo cofniętej decyzji.

 

Zbigniew Jończyk

Napisz komentarz »