Aktualności, Bez kategorii

Inwestujemy w mieszkańców

Opublikowano 17 lipca 2018, autor: M

Powiat rycki bardzo aktywnie wykorzystuje fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w zakresie inwestowania w kapitał społeczny. Realizowane są liczne projekty mające na celu poprawę kondycji zdrowotnej i edukacyjnej mieszkańców, przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwój przedsiębiorczości.

Inwestycja w zdrowie to przede wszystkim dbałość o poprawę dostępności do profilaktyki chorób nowotworowych, które w Polsce, podobnie, jak w innych krajach rozwiniętych, są jednym z największych problemów zdrowotnych. Właściwa diagnoza i szybko podjęte leczenie wydatnie zwiększają szanse pacjenta na wyzdrowienie. Profilaktyce raka jelita grubego służyć mają darmowe badania kolonoskopowe, z których skorzysta 3,3 tys. osób z powiatu. Ponad 1,6 tys. pań przebada się pod kątem raka piersi i szyjki macicy. Swoje usługi w tym zakresie proponują szpitale w Puławach i Kraśniku oraz Luxmed. Informacje dostępne są na stronach internetowych tych placówek.

Jednym z kluczowych obszarów wsparcia w ramach funduszy UE jest też edukacja. Dobrym przykładem są dwa projekty realizowane we współpracy starostwa ze szkołami zawodowymi: Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy i Poprawa jakości kształcenia w „mechaniku” oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej. Ich wartość przekracza odpowiednio 8 i 2 mln zł. Pierwszy z nich obejmie 8 szkół z 4 ZSZ-ów oraz 722 uczniów i 60 nauczycieli, którzy będą mogli podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje czy zdobyć nowe uprawnienia. – Zakładana jest współpraca z pracodawcami i szkołami wyższymi oraz doposażenie pracowni. Wspieramy także gminę Ryki. Jej projekt Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu obejmie 4 szkoły podstawowe i ponad 250 uczniów – mówi wicemarszałek Grzegorz Kapusta.

Godną uwagi jest także walka o poprawę kondycji lokalnego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Rykach realizuje już czwarty z serii projektów Aktywność drogą do pracy, w ramach którego osoby bezrobotne korzystać mogą m.in. z poradnictwa zawodowego, szkoleń i staży pomocnych w uzyskaniu zatrudnienia. – Łączne środki na ten cel przekroczyły już 4,3 mln zł. Na terenie powiatu realizowanych jest też wiele projektów umożliwiających jego mieszkańcom założenie własnej działalności gospodarczej, obejmujących pomocne w tym szkolenia, dotacje, wsparcie pomostowe czy pożyczki – podkreśla wicemarszałek Kapusta. Wartość największego z nich sięga niemal 5 mln zł.

Pomoc kierowana jest także do ludzi w wieku starszym i z niepełnosprawnościami. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie do 2021 r. prowadził będzie swój projekt Aktywna jesień, adresowany do seniorów, którzy objęci zostaną usługami społecznymi, w tym opiekuńczymi.
– Dzienny Dom Opieki Medycznej w Dęblinie, który ma powstać w ramach innego projektu, zapewni profesjonalne usługi z zakresu opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej oraz dietetycznej dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i chorych – dodaje wicemarszałek Grzegorz Kapusta.

 

Dowiedz się więcej na: www.rpo.lubelskie.pl i LubelskieFunduszeEuropejskie

 

 

 

Napisz komentarz »