Aktualności, Ryki

Wyższe diety dla sołtysów

Opublikowano 11 lutego 2019, autor:

200 zł będą otrzymywać sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli za udział w posiedzeniu rady. Do tej pory dostawali połowę

Radni przegłosowali uchwałę, która o 100 proc. podnosi diety szefom sołectw i zarządów osiedli w mieście i gminie Ryki. Gorsza wiadomość jest taka, że kończy się już kadencja. – Niech to będzie motywacja dla tych, którzy będą po nas – mówi Włodzimierz Jankowski, sołtys „Działek” w Rykach. Wybory w sołectwach mają ruszyć na przełomie lutego i marca. Do obsadzenia jest 39 stanowisk sołtysów i 2 przewodniczących osiedli.

Średnio 66 zł miesięcznie

W grudniu na biurko burmistrza Jarosława Żaczka trafiło pismo, w którym sołtysi domagali się od stycznia podwyżki diety ze 100 zł do 200 zł miesięcznie. Pod wnioskiem podpisało się 35 gospodarzy. Cztery osoby pełnią jednocześnie funkcję sołtysa i radnego. Ich petycja nie dotyczy, bo mogą otrzymać tylko dietę radnego. Ta jest zdecydowanie wyższa od diety sołtysa. Burmistrz przychylił się do wniosku.
Sołtysom w gminie Ryki nigdy się nie przelewało. Dopiero od 2016 roku znalazły się pieniądze na podwyżki diet do 100 zł. Wcześniej otrzymywali 50 zł. Jej wysokość nie była zmieniana przez 15 lat. Dieta jest wypłacana tylko za udział w posiedzeniu rad. Kiedy sesji nie ma, nie ma też diety. Jak wylicza sołtys Jankowski, w ubiegłym roku odbyło się osiem sesji zwyczajnych. Reszta to sesje nadzwyczajne, na które sołtysi i przewodniczący osiedli nie są zapraszani. – Raptem średnio wyszło nam niewiele ponad 66 zł miesięcznie – tłumaczy sołtys.

Sołtysi żalili się, że dotychczasowa wysokość diety nawet nie rekompensuje im kosztów związanych z pełnieniem swoich obowiązków. Dzwonią ze swoich telefonów, jeżdżą prywatnymi samochodami w sprawach sołectwa.

Zasady wypłaty bez zmian

Radna Dorota Wesołek podczas głosowania zaproponowała, aby 200 zł podwyżki „rozbić na pół”. 100 zł miałoby być płacone automatycznie co miesiąc, bez względu na to, czy sesja byłaby zwoływana czy nie, a drugie 100 zł wypłacane byłoby wtedy, gdyby sołtys wziął udział w posiedzeniu rady miejskiej. Wniosek przepadł. Głosowała za nim tylko Wesołek. Zdaniem burmistrza zasada wypłaty diet sołtysa powinna zostać na dotychczasowych zasadach. Ma bardziej mobilizować sołtysów do udziału w sesjach.

 

Zbigniew Jończyk

Napisz komentarz »