Aktualności

Ekspresówką z Dęblina do Moszczanki. Będą utrudnienia

Opublikowano 21 marca 2019, autor:

Cztery biura projektowe są zainteresowane opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę blisko 8 km drogi krajowej nr 48.

Chodzi o odcinek od mostu na Wiśle do końca zjazdu z wiaduktu nad linią kolejową w Dęblinie oraz od granic miasta do Moszczanki. Wartość złożonych ofert mieści się w przedziale od ok. 1,8 do prawie 2,4 mln zł. Natomiast budżet jakim dysponuje GDDKiA wynosi 1,7 mln. zł. W najbliższych dniach okaże się czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dołoży brakującą kwotę.

DK 48 ma mieć na tym odcinku parametry drogi ekspresowej. Przewidziano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni by przenosiła obciążenie pojazdów o nacisku 11,5 t/oś, przebudowę przejazdów kolejowych, oraz poszerzenie jezdni z 7 do 9 metrów na odcinku pomiędzy Dęblinem a Moszczanką. Dodatkowo zostanie przebudowany mostek i kładka na Żdżarach. Powstaną lewoskręty i nowe odcinki ciągów pieszo-rowerowych. Prace przy realizacji planowane są na lata 2020-2022.

i ekspresowej

Szczegóły w środę w papierowym wydaniu „Twojego Głosu”

 

komentarze »
 1. ADAM 22 marca 2019 19:25 - Odpowiedź

  Jakiś marny redaktorzyna próbuje wprowadzić ludzi w błąd.

  Potocznie ,,ekspresówką” nazywana jest droga dwupasmowa i dwujezdniowa. A w tym przypadku takiej nie mamy.

  Klasa GP jest zaraz po G najniższą rangą dróg krajowych. A zyska ją tylko, dlatego że spełni normy nacisku na oś.

  Źródło:
  Dz.U.2016.0.124 t.j. – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
  § 4 Klasy dróg
  1. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujące klasy dróg oraz ich hierarchię, zaczynając od drogi o najwyższych parametrach:
  1) autostrady, oznaczone dalej symbolem „A”;
  2) ekspresowe, oznaczone dalej symbolem „S”;
  3) główne ruchu przyspieszonego, oznaczone dalej symbolem „GP”;
  4) główne, oznaczone dalej symbolem „G”;
  5) zbiorcze, oznaczone dalej symbolem „Z”;
  6) lokalne, oznaczone dalej symbolem „L”;
  7) dojazdowe, oznaczone dalej symbolem „D”

 2. Jarek 27 marca 2019 10:05 - Odpowiedź

  Za wikipedią:
  Droga ekspresowa (ang. expressway) – droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, na ogół posiadająca wyłącznie bezkolizyjne (wielopoziomowe) skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego.

  Parametry techniczne.
  Nie istnieje uniwersalny standard dróg ekspresowych. Przyjęte w poszczególnych państwach parametry techniczne dróg ekspresowych mogą znacznie się od siebie różnić (np. niektóre prawodawstwa przewidują istnienie dróg ekspresowych jednojezdniowych, inne natomiast dla dróg tej klasy stawiają wymóg istnienia dwóch jezdni).

Napisz komentarz »