Patronat medialny Twojego Głosu – gazety powiatu ryckiego

Zasady obejmowania patronatu medialnego przez „Twój Głos”

Patronujemy imprezom, akcjom i innym przedsięwzięciom, które popieramy. Głównie są to imprezy kulturalne, charytatywne, społeczne, rekreacyjno-sportowe. Przed podjęciem decyzji o patronacie medialnym, musimy od organizatora uzyskać informację o imprezie, a w szczególności: jaki jest cel imprezy (np. zarobkowy, charytatywny, polityczny, itp.), program (wykonawcy, uczestnicy, zaproszeni goście).

Oferujemy

„Twój Głos” obejmując patronat medialny zobowiązuje się do:

– bezpłatnego opublikowania zapowiedzi imprezy w tygodniku oraz na portalu internetowym w formie tekstu redakcyjnego, z wykorzystaniem logotypów imprezy/wydarzenia

– zamieszczenia relacji z imprezy w formie artykułu, fotoreportażu,

– zamieszczenia podziękowań dla sponsorów (ewentualnie).

UWAGA! Publikacja na łamach gazety plakatu przygotowanego przez organizatora jest odpłatna i wynosi 50% ceny według cennika reklam „Twojego Głosu”

Oczekujemy

W zamian organizator imprezy powinien zobowiązać się do:

– zamieszczenia logo „Twojego Głosu” na plakatach, zaproszeniach, ulotkach i innych materiałach informacyjnych,

– kilkukrotnego powiadomienia uczestników imprezy przez konferansjera o patronacie medialnym „TG”,

– umożliwienia zawieszenia banneru lub postawienia rolapa reklamowego „Twojego Głosu” w centralnym miejscu imprezy.

Uwagi

Patronat prasowy (medialny) to nie to samo, co sponsoring.

Patronat nie oznacza automatycznie przychylnego pisania o imprezie.

Dodatkowe formy współpracy do uzgodnienia.

Kontakt

Organizatorzy, którzy chcą uzyskać patronat medialny „TG” proszeni są o kontakt z redakcją – osobisty lub mailowy (reklama@twojglos.pl) lub telefoniczny – 500 055 689 (Małgorzata Gral).