Patronat medialny Twojego Głosu – gazety powiatu ryckiego

Zasady obejmowania patronatu medialnego przez „Twój Głos”

Patronujemy imprezom, akcjom i innym przedsięwzięciom, które popieramy. Głównie są to imprezy kulturalne, charytatywne, społeczne, rekreacyjno-sportowe. Przed podjęciem decyzji o patronacie medialnym, musimy od organizatora uzyskać informację o imprezie, a w szczególności: jaki jest cel imprezy (np. zarobkowy, charytatywny, polityczny, itp.), program (wykonawcy, uczestnicy, zaproszeni goście).

Oferujemy

„Twój Głos” obejmując patronat medialny zobowiązuje się do:

– bezpłatnego opublikowania zapowiedzi imprezy w tygodniku oraz na portalu internetowym,

– zamieszczenia przygotowanego przez organizatora plakatu promującego imprezę,

– zamieszczenia relacji z imprezy w formie artykułu, fotoreportażu,

– zamieszczenia podziękowań dla sponsorów (ewentualnie).

Oczekujemy

W zamian organizator imprezy powinien zobowiązać się do:

– zamieszczenia logo „Twojego Głosu” w materiałach promocyjnych (na plakatach, zaproszeniach, ulotkach i innych materiałach informacyjnych),

– kilkukrotnego powiadomienia uczestników imprezy przez konferansjera o patronacie medialnym „TG”,

– pobrania banneru reklamowego „Twojego Głosu” z siedziby redakcji i zawieszenia go w centralnym miejscu imprezy,

– umożliwienia dostępu do gwiazdy imprezy lub innych osób, z którymi redakcja chce przeprowadzić wywiad, lub od których chce uzyskać informacje,

– umożliwienia rozstawienia stoiska gazety na placu imprezy.

Uwagi

Patronat prasowy (medialny) to nie to samo, co sponsoring.

Patronat nie oznacza automatycznie przychylnego pisania o imprezie.

Dodatkowe formy współpracy do uzgodnienia.

Kontakt

Organizatorzy, którzy chcą uzyskać patronat medialny „TG” proszeni są o kontakt z redakcją – osobisty lub mailowy (redakcja@twojglos.pl) lub telefoniczny – 81 86 56 155.