Aktualności, Ryki

Gimnazjaliści marzą, by wzorem Wojciecha Trąmpczyńskiego zasiąść w Sejmie

Opublikowano 05 kwietnia 2019, autor:

Uczniowie klasy III gimnazjum z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rykach starają się o mandat poselski na XXV Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, który obradować będzie na ul. Wiejskiej w Warszawie 1 czerwca 2019r.W tym roku zadanie rekrutacyjne polega na tym, aby przybliżyć posłów Sejmu II Rzeczypospolitej oraz ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji. Gimnazjaliści przez szereg działań pragnęli przybliżyć szerszej publiczności sylwetkę Wojciecha Trąmpczyńskiego.

Wojciecha Trąmpczyńskiego można nazwać adwokatem, działaczem społecznym i niepodległościowym. Pod zaborami, przed I wojną światową, bronił praw Polaków i podczas powstania wielkopolskiego stał na czele polskich władz administracyjnych. Natomiast w wolnej Polsce pełnił zaszczytne funkcje Marszałka Sejmu i Senatu. Angażował się także w sprawy polityczne, np. jako adwokat oskarżonych o posługiwanie się językiem polskim pod zaborami. Zabierał też głos na wiecach, okazując poparcie dla strajkujących dzieci we Wrześni oraz ich rodziców. W latach 1928 -1935 był posłem na Sejm II kadencji. W czasie niemieckiej okupacji Polski został wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa. Będąc w Warszawie, utrzymywał kontakty z Cyrylem Ratajskim, Delegatem Rządu na Kraj, czyli współpracował z rządem Polski na uchodźstwie, organizował polskie państwo podziemne. Mimo wieku współpracował też z Radą Główną Opiekuńczą, która prowadziła: sierocińce, punkty pomocy medycznej, kuchnie ludowe dla ubogich, kursy zawodowe i warsztaty rzemieślnicze, zapomogi pieniężne, rozdawnictwo odzieży, obuwia, żywności (tzw. suchy prowiant, tam gdzie nie było punktów dożywiania) wysyłkę paczek dla jeńców wojennych i więźniów, pomoc w rozlokowaniu na terenie Generalnego Gubernatorstwa Polaków wysiedlanych z terenów polskich włączonych do Rzeszy (głównie Wielkopolski i Pomorza), pomoc dla wysiedlonych mieszkańców Zamojszczyzny, uchodźców z Wołynia, improwizowane szpitale dla ludności polskiej w czasie epidemii ospy i w czasie powstania warszawskiego, a także po jego upadku pomoc dla mieszkańców Warszawy podczas powstania i po wypędzeniu z miasta.

Młodzi przygotowali wiele akcji, które miały na celu popularyzowanie wiedzy o wybranym pośle Sejmu II RP. To oni przygotowali wystawę plenerową „Wojciech Trąmpczyński wzorem patrioty”, okolicznościowe plakaty, filmik o przybliżający jego sylwetkę i działalność, głównie w czasach okupacji oraz inscenizację obrad Sejmu prowadzoną przez Wojciecha Trąmpczyńskiego – marszałka Sejmu. Wszystkie działania spotkały się z życzliwością władz szkolnych i miejskich, a partnerami w akcji byli także grupa biegowa „biegusiem.pl” oraz Grupa Rekonstrukcyjno- Historyczna „Żołnierze Września” Garnizonu Dęblin. Bartek i Filip swoim zaangażowaniem udowodnili, że działalność W. Trąmpczyńskiego jest godna uwagi i ten człowiek może być wzorem dla młodych Polaków.

Monika Mierzwińska

Napisz komentarz »