Ryki

Nowa oczyszczalnia już działa

Opublikowano 17 listopada 2015, autor: Zbigniew Jończyk

Ponad 18,6 mln zł kosztowała nowa oczyszczalnia ścieków w Rykach. To jedna z najważniejszych inwestycji w ostatnich latach

„Stara” oczyszczalnia przestała spełniać normy środowiskowe. Decyzja mogła być tylko jedna – modernizacja. – Spółka podejmowała kroki zmierzające zarówno w kierunku poprawy parametrów ścieków oczyszczonych, jak i modernizacji oczyszczalni oraz pozyskania na ten cel środków zewnętrznych – mówi Tomasz Pośpiech, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach.

Dołożyła Unia

Złożony w kwietniu 2013 roku wniosek o dofinansowanie z UE uzyskał aprobatę. Dofinansowanie to blisko 12 mln zł. Prezesem w tym czasie był Marek Flasiński. Przetarg na projekt wygrała firma DHV, która do procesu oczyszczania ścieków zaproponowała technologię „Nereda”. To pierwsza w Polsce i jedna z czterech w Europie oczyszczalnia z taką technologią. Wykonawcą  została spółka „Skanska”. Roboty ruszyły w październiku 2013 roku i trwały 19 miesięcy.

– Szczególnym wyzwaniem dla całego zespołu „Skanska” była realizacja robót z zachowaniem ciągłości pracy starej oczyszczalni. Przez cały czas prowadzenia prac budowlanych, a potem rozruchu nowego układu technologicznego, oczyszczalnia ścieków była w stałej eksploatacji przez użytkownika – mówi Anna Strożek, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej „Skanska” SA.

Dzięki inwestycji gmina Ryki zyskała oczyszczalnię, która oczyszcza ścieki zgodnie z wymaganymi parametrami oraz obowiązującymi przepisami i normami europejskimi. Przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego.

Zmiana partnera

Nie obyło się jednak bez zgrzytów. Doszło do zmiany partnera strategicznego, jakim do tej pory była Spółdzielnia Mleczarska. „Mleczarnia” wybudowała własną oczyszczalnię i uniezależniła się od miasta. To oznacza mniejsze przychody dla PGKiM. Bagatela ok. 600 tys. zł rocznie. Nowym-starym partnerem został Polski Ogród. W tym przypadku również istniało zagrożenie, że Hortex nie będzie korzystał z ryckiej oczyszczalni. A to oznaczałoby kolejne straty. Ostatecznie doszło do porozumienia. Trzeba było jednak wprowadzić dodatkowe elementy w modernizowanej oczyszczalni. Wybudowano m.in. pompownię ścieków dopływających z zakładu, a także niezbędne sieci i instalacje.

30 czerwca tego roku nowa oczyszczalnia została oddana do użytku. Pierwsze miesiące jej funkcjonowania nie przyniosły żadnych problemów. – Osiągamy efekt ekologiczny. Ścieki po oczyszczeniu posiadają parametry określone w pozwoleniach – oznajmia prezes Tomasz Pośpiech.

Zazieleniło się

W ramach zagospodarowania terenu oczyszczalni powstało 2.720 m kw. dróg i placów oraz zazieleniły się 1.372 m kw. Nasadzono 365 drzew i krzewów.

Ponad 6 tys. m3

Przepustowość nowej czyszczalni wynosi ponad 3,6 tys. m3 na dobę w czasie pogody suchej oraz 6,3 tys. m3 na dobę w czasie pogody deszczowej.

Technologia Nereda i unijne standardy

Oczyszczalnię w Rykach wyróżnia przede wszystkim sposób oczyszczania ścieków. W standardowych obiektach osad bardzo długo opada na dno, dlatego potrzebne są ogromne zbiorniki do gromadzenia ścieków. Dzięki innowacyjnej, zrównoważonej i efektywnej technologii biologicznego oczyszczania ścieków – Nereda, osad powstaje w postaci granuli. Granulowana biomasa opada znacznie szybciej, dzięki temu skrócony jest czas potrzebny do oczyszczania ścieków. W efekcie to niższe nakłady inwestycyjne i niższe koszty eksploatacji.

Zastosowanie technologii opartej na granulowanym osadzie czynnym pozwoliło też na wybudowanie bardziej zwartych, energooszczędnych i łatwych w obsłudze instalacji do oczyszczania ścieków. Oszczędność zużycia prądu wynosi tu około 30 proc. Skróci się także czas, potrzebny do oczyszczania ścieków, a więc nie ma potrzeby budowania obiektów do wtórnego oczyszczania ścieków.

Napisz komentarz »