Stężyca

Mają certyfikat „Szkoły uczącej się”

Opublikowano 14 czerwca 2016, autor: .

Szkoła w Stężycy wdrożyła nowatorski system kształcenia

8 czerwca będzie szczególną datą w historii Zespołu Szkół w Stężycy. Placówka otrzymała tytuł „Szkoły Uczącej Się”, który jest najważniejszym, honorowym tytułem nadawanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. –  Stanowi potwierdzenie, że nauczyciele szkoły wdrażają w pracy z uczniami zarządzanie jakością skoncentrowane na procesie uczenia się uczniów – wyjaśnia Marek Błachnio, dyrektor szkoły. Jak mówi Błachnio to wyróżnienie jest docenieniem wysiłków całej kadry pedagogicznej, która buduje wewnętrzny system kształcenia.

Na czym polegają nowe metody nauczania w szkole? Przede wszystkim na postawieniu na umiejętności pracy zespołowej wśród uczniów. – Na przykład uczniowie sprawdzają i oceniają swoje prace nawzajem – mówi dyrektor. Wszystko pod czujnym okiem nauczyciela, który daje wytyczne. – Dzięki temu uczniowie mogą sami monitorować postępy w nauce oraz samodzielnie pozyskiwać informacje – dodaje.

 Długa droga do sukcesu

Wprowadzanie zmian rozpoczęliśmy w 2011 roku – przypomina dyrektor. To wtedy szkoła przystąpiła do realizacji programów edukacyjnych we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przez te lata wprowadzono model „oceniania kształtującego” na lekcjach. Polega on na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia informacji, które pozwolą rozpoznać jak przebiega proces uczenia się. – Jest to konieczne, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, a uczeń otrzymywał informacje zwrotną pomagającą mu się uczyć – wyjaśnia Błachnio. Nauczanie przebiega sprawniej, a wiedza jest łatwiej przyswajalna.

 Od momentu przystąpienia do programu, nauczyciele brali udział w wielu szkoleniach. Uczestniczyli również w dwóch panelach w Olkuszu i Warszawie. Ostatni panel odbył się 8 czerwca w Stężycy. To był ostatni krok do uzyskania tytułu „Szkoły uczącej się”. Wzięli w nim udział nauczyciele ze szkół z Nadarzyna, Warszawy i Sokołowa Podlaskiego.

Certyfikat z rąk przedstawicielki Centrum Edukacji Obywatelskiej Agnieszki Arkusińskiej odebrał dyrektor Marek Błachnio oraz przedstawiciele uczniów Patrycja Ostanek i Konstanty Łukaszek.

Napisz komentarz »