Aktualności, Samorząd

Stężyccy radni murem za wójtem

Opublikowano 30 czerwca 2016, autor: Tomasz Mikusek

Zbigniew Chlaściak otrzymał absolutorium większością głosów. – Dobre wykonanie budżetu zawdzięczam przede wszystkim pracownikom urzędu – mówi wójt

Na wczorajszej sesji radni głosowali nad wykonaniem budżetu oraz absolutorium dla wójta gminy Zbigniewa Chlaściaka. Na sali obrad obecnych było 14 z 15 radnych. Rajcy większością głosów przyjęli sprawozdanie (12 „za „, 2 „wstrzymało się”). Podczas podejmowania uchwały absolutoryjnej tylko jeden z obecnych radnych wstrzymał się od głosu.

Napisz komentarz »